SSL Certificate

SSL Certificate

  • เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณด้วยใบรับรอง SSL Certificates (https://)
  • ตรวจสอบและอนุมัติภายใน 1-2 วัน

ประเภทของเทคโนโลยี
SSL Certificate
DV
Domain Validation
SSL Certificate
OV
Organization Validation
SSL Certificate
EV
Extended Validation
SSL Certificate
WildCard
SSL Certificate
UC/SAN
SSL Certificate
SGC
SSL Certificate
             
การตรวจสอบเฉพาะของเจ้าของโดเมน
การตรวจสอบเฉพาะองค์กร  
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
Green Address bar
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์มากขึ้น
         
Multiple Sub-Domain
ความปลอดภัยครอบคลุมทุกๆโดเมนย่อย
         
ขอใบรับรอง SSL Certificate ใบเดียว
รองรับการใช้งานได้หลาย URL
         
เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่หลากหลาย
ใช้เบราเซอร์รุ่นเก่าก็สามารถเข้าเว็บไซต์อย่างปลอดภัยได้
         
ระยะเวลาในการออกใบรับรอง ( วันทำการ) 1 วัน 2-3 วัน 5-7 วัน 2-3 วัน 2-3 วัน 2-3 วัน


ประเภทของเทคโนโลยี ของ SSL Certificate

Domain Validation SSL Certificate (DV)
DV SSL ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนว่าตรงกับข้อมูลผู้สั่งซื้อหรือไม่ และ click ยืนยันการสั่งซื้อผ่านอีเมล์เจ้าของโดเมน หรือ webmaster@yourdomain.com
Organization Validation SSL Certificate
OV SSL ตรวจสอบองค์กร/หน่วยงานที่ขอใบรับรอง SSL ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ต้องใช้เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน หรือหนังสือรับรองหน่วยงานประกอบ
Extended Validation SSL Certificate
EV SSL ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ความเป็นเจ้าของโดเมนและตรวจสอบตัวตนของหน่วยงาน และรับรองเอกสารสั่งซื้อโดยนักกฏหมาย (Legal/Attorney) หรือนักบัญชี (Accountant/CPA) ขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันสั่งซื้อทางโทรศัพท์ (Verify Call)
EV SSL แสดงแถบสีเขียวที่เบราเซอร์ (Green Address bar) “เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้น” เน้นความเชื่อมั่นสูงสุดในการทำธุรกรรม
Wildcard SSL Certificate
ใบรับรองความปลอดภัยของโดเมนหลัก (Base Domain) ความปลอดภัยครอบคลุมทุกๆ โดเมนย่อยของคุณ (Multiple sub-domains) เช่น *.yourdomain.com , www.yourdomain.com , mail.yourdomain.com เป็นต้น
UC/SAN SSL Certificate
ใบรับรอง SSL สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการขอใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องเซริ์ฟเวอร์จำนวนมากแบบหลากหลายโดเมน เช่น www.yourdomain.com, mail.mydomain.net เป็นต้น
SCG SSL Certificate
ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนในการเข้ารหัสสูงสุด สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเข้ารหัสได้ต่ำสุด 40-56 บิต และสูงสุด 2048 บิต