วิธีชำระเงิน

คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 3 วิธี

  โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี “บริษัท เว็บ เอ็คซเพิร์ท จำกัด”
ธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา
095-0-03936-3 กระแสรายวัน สวนมะลิ
132-4-38832-9 ออมทรัพย์ บางซื่อ
020-1-51952-6 ออมทรัพย์ เตาปูน
750-2-11394-6 ออมทรัพย์ เตาปูน
141-2-09945-5 ออมทรัพย์ เตาปูน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

หลังจากคุณทำการชำระเงินแล้ว สามารถยืนยันการชำระค่าบริการ ตามวิธีนี้

  • อีเมล์แจ้งมาที่ payment@wordpressthaihost.com
  • แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่หมายเลข (66)2 912-2565 (กรุณาระบุหมายเลข Order หรือชื่อโดเมนเนมมาในสลิปใบโอนเงินด้วย)
  • ยืนยันการชำระเงินออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มของเราที่นี่ คลิกที่นี่
  • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่หมายเลข (66)2 912-2558-64


  ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต VISA, MASTERCARD ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต นิติบุคคลไม่สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)


  ชำระเงินผ่านเช็ค

สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท เว็บ เอ็คซเพิร์ท จำกัด” หรือ คุณสามารถส่งเช็คมาให้เราตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เว็บ เอ็คซเพิร์ท จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี. 0105544087074

        เรามีบริการรับเช็คที่สำนักงานหรือที่บ้านของคุณ (เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ) สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อบริการเข้ามาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หากต้องการให้เข้าไปรับเช็ค กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข (66)2 912-2558 เพื่อนัดหมายวันและเวลา

**หมายเหตุ**
        ในกรณีที่บริษัทฯ ของท่านมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านส่งเอกสารมาให้ทางเราก่อน เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ตามที่อยู่ของท่านทันที
        อนึ่ง หากท่านทำรายการชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำการยืนยันการชำระค่าบริการทางบริษัทฯ ดังวิธีการข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถปิดยอดค่าบริการ ต่ออายุ หรือส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านได้ เนื่องจากเราไม่สามารถตรวจสอบยอดได้ว่า เป็นรายการโอนเงินของลูกค้าท่านใด เพราะในแต่ละวันมีรายการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ เป็นจำนวนมากรายการ