FAQ

อยากมีเว็บไซต์ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับอะไรบ้าง

? ขั้นตอนดำเนินการในการจัดทำเว็บไซต์

  • ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการนำเสนอบนเว็บไซต์ให้กับทางผู้พัฒนา
  • ลูกค้าเซ็นใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน พร้อมชำระเงิน 100%
  • ทางผู้พัฒนา ส่งดีไซน์ Demo หน้าแรกให้แก่ลูกค้า
  • เมื่อลูกค้าตกลงดีไซน์กับทางผู้พัฒนาแล้ว ผู้พัฒนาจึงพัฒนาเว็บไซต์ต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
  • ลูกค้าตรวจสอบ ทางผู้พัฒนาส่งมอบงานให้กับลูกค้า

? การเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำเว็บไซต์

  • ข้อมูลรูปภาพ และเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอบนเว็บไซต์ ในกรณีที่เป็นเอกสารประเภทตัวอักษรควรเป็นไฟล์เอกสารประเภท word แต่ถ้าเป็นในส่วนของรูปภาพ ไฟล์รูปภาพควรมีนามสกุล .jpeg / .gif /.png
  • ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการจดทะเบียน (Domain name)
  • ตัวอย่างเว็บไซต์หรือรูปแบบโทนสีที่ต้องการ
  • รายละเอียดของระบบการจัดการต่างๆ ที่ต้องการให้มีภายในเว็บไซต์ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์

? ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์

  • ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูล ดีไซน์ในการออกแบบและระบบจัดการต่างๆ ภายในเว็บไซต์